fbpx

Kokias paslaptis apie partizanus galite sužinoti pasitelkiant virtualią realybę?

Mokymosi aplinka turi būti interaktyvi ir kuriama atsižvelgiant į mokymosi procesą. Ji turėtų būti sukurta taip, kad mokiniai ir mokytojai įgytų mokymosi patirties per kiek įmanoma neformalesnę veiklą. Šiuo tikslu mokymosi patirtis turėtų būti teigiama, prasminga, socialiai vertinga, integruota ir daugialypė. Mokymosi veikla turėtų suteikti žinių ir įgūdžių, kurie tiesiogiai prisideda prie besimokančiojo gebėjimo efektyviai veikti ir mokytis darbo vietoje. Todėl mokymas ir mokymasis – tai ne tik medžiagos įsisavinimas, bet ir nenutrūkstamas mąstymo – veikimo procesas. Domintis partizanų paslaptimis, galima į pamokas integruoti naujoves, kadangi dabar populiarios edukacijos vaikams, kuriose pasitelkiama virtuali realybė.

Kas yra partizanai? Kaip pateikti informaciją mokiniams?

Kas buvo tas žmogus, sovietų vadinamas Miškiniu? Kokios yra partizanų paslaptys? Kas tas jaunuolis, kurį sučiupo su didžiausio būrio pagalba, nes jis kelis kartus pergudravęs sovietų saugumo pajėgas išgelbėjo visą partizanų vadovybę nuo pražūties?  Jo dėka pasklido garsusis Romos katalikų laiškas – lietuvių tautos skundas prieš popiežių Pijų XII, jo dėka Vakarai sužinojo, kas iš tikrųjų vyksta Baltijos šalyse. Juozo Lukšos gyvenimas dar jam gyvam virto legenda, apie jį buvo kuriami pasakojimai, mamos atnešė jam sūnus į mišką… Jo gyvenimas buvo tarsi fakelas, kuris nušvito, kad laikų tamsa mums paliko pavyzdį. Absoliučios bekompromisės, viską aukojančios už tėvynės laisvę: viltį ateičiai, meilę mylimai moteriai ir pagaliau gyvenimą… Tai tik vienas iš partizanų, apie kurį galite sužinoti, pasitelkiant edukacijas.

Ko trūksta mokiniams, kad jie noriai įsitrauktų į mokymosi procesą?

Numatyta, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sistemingas, pritaikant kultūrines ir menines paslaugas kiekvieno amžiaus poreikiams, žinioms ir galimybėms gauti ir suprasti informaciją. Kultūros pasas 2023 m. vienam mokiniui skiria 11 eurų, kurie naudojami kultūros paso paslaugoms finansuoti. Naujosios technologijos labai naudingos mokant ir mokantis, nes suteikia patirties ir sudomina jaunąją kartą. Kai kurios programos yra skirtos virtualiai realybei ir reikalauja specialios įrangos, tokios kaip „HTC Vive“, „Google Cardboard“, ,, Oculus quest’’ ir kt., o kitos sukuria papildytą realybę iš išmaniųjų telefonų. Norite mokytis išmaniai ir įdomiai? Jūsų laukia įdomiausios edukacijos. Mokytojai ir mokiniai, praleiskite laiką mokykloje ne tik naudingai, bet ir įdomiai.