fbpx

Mokslas yra svarbiausias užsiėmimas, kuris užima labai daug laiko kiekvieno žmogaus
gyvenime. Kartais mokiniams būna nuobodu mokytis, dėl to jie praranda motyvaciją ir
suprastėja įvertinimai. Kad taip nenutiktų, pedagogai turi nuolat plėsti savo kompetenciją ir
ieškoti naujausių būdų, kuriais sudomins mokinius. Sparčiai besikeičiantis socialinis ir
kultūrinis gyvenimas, besiplečianti informacinė visuomenė ir globalizacija kelia naujus
Lietuvos švietimo tikslus ir iššūkius. Keičiasi ne tik mokymosi kultūra, bet ir kuriamos naujos
mokymosi aplinkos, vis populiaresnis tampa nuotolinis mokymas. Valstybinėje švietimo
strategijoje 2022-2023 metais numatyta gerinti mokymosi paslaugų kokybę ir
įvairovę bei sukurti lanksčią ir prieinamą sistemą, pagrįstą ekonominiais ir socialiniais
poreikiais bei veiklos tęstinumo potencialu. IT panaudojimas ugdymo turinyje įgalina
integruoti įvairias interaktyvias priemones į ugdymo procesą – tai veikia kaip integruota
matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, dailės ir kitų dalykų mokymo ašis. Reikėtų
nepamiršti ir mobiliųjų technologijų. Beveik kiekvienas, net ir pradinių klasių mokinys,
šiandien turi mobilųjį telefoną (dažniausiai išmanųjį telefoną), kuris taip pat gali būti puiki
mokymosi priemonė.


Mokomosios kompiuterinės programos leidžia individualizuoti
mokymo procesą


Kiekvienas mokinys gali pasirinkti medžiagos kiekį ir mokymosi tempą pagal savo poreikius
ir galimybes. Šiandien mokymosi įstaigos turi daug kompiuterinių pratimų ir programų. Šios
programos palengvina mokymąsi ir suteikia mokiniams galimybę patikrinti žinias ir įgytus
įgūdžius. Informacinių technologijų taikymas atveria mokiniams naujus horizontus, o visiškai
integravus kompiuterius į ugdymo turinį, įgalina geriau suprasti aplinkų ir kultūrų panašumus
ir skirtumus, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatinti kūrybiškumą ir atviras
inovacijas. Todėl kompiuterinių technologijų taikymas ugdymo programoje ir popamokinėje
veikloje suteikia galimybių vaizdingoms ir įsimintinoms pamokoms, kurios mokymosi procesą
paverčia smagiu ir dinamišku.


Naujausių technologijų pritaikymas formaliam ir neformaliam
ugdymui


Mokytojų profesinis rengimas yra labai svarbus šiandieniniame gyvenime, nes mokytojai
atlieka svarbų vaidmenį ugdant jaunąją kartą ir daro įtaką švietimo sistemos tobulėjimui.
Pedagogai puoselėja kiekvieno besimokančiojo potencialą, pasak dabartinio LR švietimo
ministro, jie daro įtaką dabartinių visuomenių formavimuisi ir ateities kartoms, todėl
pedagogai turi būti aukščiausio akademinio lygio, remtis naujausiomis žiniomis ir patirtimi.
Nuolat atnaujinamas mokymosi planas turi atitikti besikeičiančius besimokančiųjų poreikius,
taip pat mokymosi metodus ir išteklius. Naujausi ištekliai formaliame ir neformaliame
ugdyme turėtų neapsiriboti tik virtualia lenta ar edukacinių filmų ir dokumentikų peržiūra.
“Mokykloje vaikus sudominti padėtų kompanijos “Adobe” programinė įranga, kuri leidžia
lavinti įgūdžius su tokiomis programomis, kaip “Adobe photoshop” ir Adobe illustrator”.
Pamokų metu turėtų būti pasitelkiama planšetiniai kompiuteriai, telefonai, nes juk tai yra
mūsų visų ateitis.


Mokinių susidomėjimas ir įtraukimas į inovatyvius sprendimus


Mokinių susidomėjimas tiesiogiai yra susijęs su mokytojo kompetencija ir pasirinkimais,
kuriuos jis atskleidžia pamokų metu. Siekiant užtikrinti sėkmingą mokytojų profesinį rengimą,
visose ugdymo pakopose reikalingos kompetencijos, susijusios su nuotolinio mokymosi
technologijomis, mokymosi metodais ir jų taikymu ugdymo procese. Technologijos gali padėti
mokytojams tobulinti savo įgūdžius ir turėti galimybę efektyviai ir kokybiškai parengti
mokymosi turinį bei integruoti pedagoginius metodus į virtualias mokymosi aplinkas. Norint
prikaustyti mokinių dėmesį, verta sugalvoti ką nors naujo, kas motyvuotų ir leistų į mokymo
procesą pažvelgti kitomis akimis. Edukacija „partizanų paslaptys“ taiko įdomų sprendimą,
kuris yra inovatyvus ir įtraukus. Kuriam mokiniui nebūtų įdomu išbandyti virtualios realybės
pasaulį? Naudojantis VR pagalba perteikiamos pačios įdomiausios istorijos žinios, kurios
sudomins kiekvieną. Kiekvienas moksleivis šia inovacija gali pasinaudoti per kultūros paso
sistemą.


Leiskite sau ir savo mokiniams pažinti šiuolaikišką mokslą ir galimybę pamėgti mokymosi
procesą, nes kiekvienas žmogus, kurį sudomina, gali mokytis gerai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *